لطفاً جهت بازدید از سایت جدید به آدرس زیر مراجعه فرمائید
在京イラン・イスラム共和国大使館のホームページは、下記のアドレスに移動になりました。
http://tokyo.mfa.ir
سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن